Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
I Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK i II Warszawskie Zimowe Warsztaty Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych - już w styczniu 2023 roku
I Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK i II Warszawskie Zimowe Warsztaty Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych - już w styczniu 2023 roku
I Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK i II Warszawskie Zimowe Warsztaty Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych - już w styczniu 2023 roku
15  2022


Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK i II Warszawskie Zimowe Warsztaty Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych, które odbędą się w Warszawie w dniach 13-14 stycznia 2023 roku.

Strona internetowa wydarzenia

Sprawdź program wydarzenia