Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego