Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Nowe logo Asocjacji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Nowe logo Asocjacji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Nowe logo Asocjacji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
01  2022


Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż dla Asocjacji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego opracowany został nowy logotyp, który od dziś będzie oficjalnie stosowany.