Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
XXIV Bałtyckie Dni Kardiologii
XXIV Bałtyckie Dni Kardiologii
XXIV Bałtyckie Dni Kardiologii
24  2022

W imieniu Komitetu Naukowego i organizatorów serdecznie zapraszamy na:

XXIV Ogólnopolską Międzynarodową Konferencję Stres i Kontrast ECHO
„Diagnostyka i leczenie z echokardiografią – standardy 2022”
„Od czynników ryzyka do niewydolności serca”

30.09–01.10.2022 w Szczecinie

 

prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

 

Więcej informacji: https://eventory.cc/event/baltyckiednikardiologii2022/