Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji Wad Zastawkowych Serca w dn. 15.06.2023 r.
Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji Wad Zastawkowych Serca w dn. 15.06.2023 r.
Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji Wad Zastawkowych Serca w dn. 15.06.2023 r.
15  2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 15.06.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji Wad Zastawkowych Serca, na którym do Zarządu Asocjacji zostały wybrane następujące osoby:

 1. prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak – Przewodniczący-Elekt
 2. dr hab. n. med. Monika Komar prof. UJ – członek Zarządu
 3. prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak – członek Zarządu
 4. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior – członek Zarządu
 5. prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski  – członek Zarządu
 6. dr hab. n. med. Piotr Ścisło – członek Zarządu
 7. dr n. med. Maciej Stąpór – członek Zarządu

 

Na członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji zostały wybrane następujące osoby:

 1. prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
 2. prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
 3. dr n. med. Danuta Sorysz

 

Na kandydata Asocjacji na Członka Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025 zgodnie z punktem 5.8.a statutu PTK, został wybrany:

 1. prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski