Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
XXV Bałtyckie Dni Kardiologii
XXV Bałtyckie Dni Kardiologii
XXV Bałtyckie Dni Kardiologii
06  2023

Szanowni Członkowie Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK!

Zapraszamy na XXV Bałtyckie Dni Kardiologii „Od czynników ryzyka do niewydolności serca” - Konferencję Echokardiograficzną  pt: „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2023”. Konferencja odbędzie się  w dniach 13-14 października 2023 w Szczecinie w Hotelu Radisson. Konferencja jest pod patronatem naszej Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK. W ramach Konferencji odbędą się między innymi warsztatowa sesja wad zastawkowych serca, warsztat algorytmów echokardiografii oraz tradycyjnie  wieczorem sesja przypadków ”Horror Echo” przy świecach.

Szczegóły i rejestracja: baltyckiednikardiologii.pl

Serdecznie zapraszamy,

Prof. dr hab. med. E. Płońska-Gościniak
Przewodnicząca Konferencji
oraz
Prof. dr hab. med. T. Hryniewiecki
Przewodniczący Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK