Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
II Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK
II Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK
II Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK
27  2024

Serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK, która odbędzie się 2 marca 2024 r. w hotelu Park Inn w Krakowie.

W przeddzień Konferencji, zachęcamy do udziału w I Małopolskich Warsztatach Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych z wykorzystaniem oprogramowania EchoPAC firmy GE oraz Warsztatów Echokardiograficznej Oceny Wrodzonych Wad Serca u Dorosłych z wykorzystaniem ultrasonografów firmy Philips, które odbędą się w KSS im. św. Jana Pawła II w Krakowie.

Strona internetowa wydarzenia