Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W tej części serwisu prezentowane są nadsyłane przez ośrodki diagnostyki i leczenia wad zastawkowych serca zobrazowane patologie, zarówno te podstawowe, jak zaawansowane, w celach edukacyjnych. Uprzejmie zapraszamy do nadsyłania materiałów multimedialnych, z krótkim opisem. Osoby chcące przesłać przypadek wady zastawkowej proszone są o kliknięcie przycisku.

Przypadek 1. Czteropłatkowa zastawka aortalna.

Zgłoszenie:
dr n. med. Patrycjusz Stokłosa
prof. dr hab. Tomasz Hryniewiecki
Klinika Wad Zastawkowych Serca
ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
Narodowy Instytut Kardiologii
Państwowy Instytut Badawczy

 

1. Echokardiografia przezklatkowa. Prezentacja 2D, w osi długiej lewej komory. Widoczna poszerzona jama LK oraz nieprawidłowa zastawka aortalna – widoczne kopulaste uwypuklanie płatków w skurczu i ubytek koaptacji płatków.

2. Echokardiografia przezklatkowa. Prezentacja 2D, w osi długiej lewej komory. Tryb Zoom. Widoczna nieprawidłowa zastawka aortalna – widoczne kopulaste uwypuklanie płatków w skurczu i istotny ubytek koaptacji płatków. Widoczne także nienasilone zwłóknienie płatków.

3. Echokardiografia przezklatkowa. Prezentacja 2D, w osi krótkiej lewej komory. Widoczne 4 zatoki opuszki aorty i cztery płatki aortalne, pozwalające rozpoznać czteropłatkową zastawkę aortalną.

4. Echokardiografia przezklatkowa. Prezentacja 2D, w osi krótkiej lewej komory – zmodyfikowana, pozwalająca na lepsze uwidocznienie czterech zatok opuszki aorty.

5. Echokardiografia przezklatkowa. Prezentacja 2D, w osi długiej lewej komory; tryb Zoom i kolorowego doplera. Widoczny istotny strumień niedomykalności aortalnej.

6. Echokardiografia przezklatkowa. Prezentacja 2D, projekcja trójjamowa; tryb kolorowego doplera. Widoczny istotny strumień niedomykalności aortalnej.

7. Echokardiografia przezklatkowa. Tryb Zoom i kolorowego doplera. Pomiar promienia PISA do oceny ilościowej niedomykalności aortalnej.

8. Kalkulacja ERO i RV, pozwala rozpoznać dużą niedomykalność aortalną (ERO = 0,3 cm2, RV = 58 ml).

9. Echokardiografia przezklatkowa. Tryb doplera pulsacyjnego. Pomiar EDV = 21 cm/s, przemywający za dużą niedomykalnością aortalną.

10. Tomografia komputerowa. Potwierdzenie obecności czteropłatkowej zastawki aortalnej.

11. Tomografia komputerowa. Czteropłatkowa zastawka aortalna w trybie cine loop.