Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W tej części serwisu prezentowane są nadsyłane przez ośrodki diagnostyki i leczenia wad zastawkowych serca zobrazowane patologie, zarówno te podstawowe, jak zaawansowane, w celach edukacyjnych. Uprzejmie zapraszamy do nadsyłania materiałów multimedialnych, z krótkim opisem. Osoby chcące przesłać przypadek wady zastawkowej proszone są o kliknięcie przycisku.

Przypadek 2. Rozszczep przedniego płatka mitralnego.

Zgłoszenie:
dr n. med. Patrycjusz Stokłosa
prof. dr hab. Tomasz Hryniewiecki
Klinika Wad Zastawkowych Serca
ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
Narodowy Instytut Kardiologii
Państwowy Instytut Badawczy

 

1. Echokardiografia przezklatkowa. Prezentacja 2D, w osi długiej lewej komory. Widoczna poszerzona jama LK oraz nieprawidłowy obraz przedniego płatka zastawki mitralnej – częściowo nieprawidłowe połączenie z ciągłością mitro-aortalną.

2. Echokardiografia przezklatkowa. Prezentacja 2D, w osi długiej lewej komory. Tryb kolorowego doplera. Widoczna istotna fala zwrotna do lewego przedsionka.

3. Echokardiografia przezklatkowa. Prezentacja 2D, w osi krótkiej lewej komory. Widoczny rozszczep przedniego płatka mitralnego.

4. Echokardiografia przezklatkowa. Prezentacja 2D, w osi krótkiej lewej komory. Tryb kolorowego doplera w połączeniu z jednoczesnym obrazowaniem 2D. Na obrazie po prawej stronie widoczna fala zwrotna przez rozszczep przedniego płatka mitralnego.

5. Echokardiografia przezklatkowa. Prezentacja 2D, projekcja czterojamowa. Tryb kolorowego doplera. Widoczny istotny strumień niedomykalności mitralnej.

6. Echokardiografia przezklatkowa. Tryb Zoom i kolorowego doplera. Pomiar promienia PISA do oceny ilościowej niedomykalności mitralnej.

7. Kalkulacja ERO i RV, pozwala rozpoznać istotną niedomykalność mitralną (ERO = 0,3 cm2, RV = 77 ml).

8. Echokardiografia przezprzełykowa. Prezentacja 2D, projekcja środkowoprzełykowa w osi długiej lewej komory. Tryb Zoom. Nieprawidłowy obraz przedniego płatka zastawki mitralnej – widoczne „zdwojenie” w części podstawnej płatka.

9. Echokardiografia przezprzełykowa. Prezentacja 2D, projekcja środkowoprzełykowa czterojamowa. Tryb kolorowego doplera. Widoczna istotna fala zwrotna do istotnie poszerzonego lewego przedsionka.

10. Echokardiografia przezprzełykowa. Prezentacja 2D, projekcja przezżołądkowa. Tryb równoczesnej rejestracji dwóch prostopadłych do siebie przekrojów – po stronie prawej widoczny rozszczep przedniego płatka mitralnego.

11. Echokardiografia przezprzełykowa. Prezentacja 3D, „surgeon's view”. Widoczny rozszczep przedniego płatka mitralnego.