Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
XXV Bałtyckie Dni Kardiologii
XXV Bałtyckie Dni Kardiologii
XXV Bałtyckie Dni Kardiologii
13  2023 - 14  2023

Szanowni Członkowie Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK!

Zapraszamy na XXV Bałtyckie Dni Kardiologii „Od czynników ryzyka do niewydolności serca” - Konferencję Echokardiograficzną  pt: „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2023”. Konferencja odbędzie się  w dniach 13-14 października 2023 w Szczecinie w Hotelu Radisson. Konferencja jest pod patronatem naszej Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK. W ramach Konferencji odbędą się między innymi warsztatowa sesja wad zastawkowych serca, warsztat algorytmów echokardiografii oraz tradycyjnie  wieczorem sesja przypadków ”Horror Echo” przy świecach.

Szczegóły i rejestracja: baltyckiednikardiologii.pl

Serdecznie zapraszamy,

Prof. dr hab. med. E. Płońska-Gościniak
Przewodnicząca Konferencji
oraz
Prof. dr hab. med. T. Hryniewiecki
Przewodniczący Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK