Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
II Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK
II Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK
II Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK
02  2024

Serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK która odbędzie się w Krakowie w dniu 2 marca 2024 roku.

Strona internetowa wydarzenia