Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Nowy przypadek w sekcji WADY SERCA W OBRAZACH
Nowy przypadek w sekcji WADY SERCA W OBRAZACH
Nowy przypadek w sekcji WADY SERCA W OBRAZACH
19  2022

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Asocjacji w sekcji WADY SERCA W OBRAZACH umieśliśmy nowy przypadek: Rozszczep przedniego płatka mitralnego.