Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Nowy przypadek w sekcji WADY SERCA W OBRAZACH
Nowy przypadek w sekcji WADY SERCA W OBRAZACH
Nowy przypadek w sekcji WADY SERCA W OBRAZACH
09  2023

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Asocjacji w sekcji WADY SERCA W OBRAZACH umieśliśmy nowy przypadek: Pierwotna niedomykalność mitralna w mechanizmie wpadania płatka tylnego.