Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Eksperci Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK w dniu 27.09.2019 r. powołano pierwszych Ekspertów Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK spośród członków Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK będących samodzielnymi pracownikami naukowymi oraz będących aktualnymi lub byłymi członkami Zarządu Sekcji. Poniżej lista ekspertów w kolejności alfabetycznej.

 

Lista Ekspertów Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK 
 • prof. dr hab. med. Andrzej Biederman
 • prof. dr hab.med. Marcin Demkow
 • prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka
 • prof. dr hab. med. Andrzej Gackowski
 • prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior
 • prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki
 • prof. dr hab. med. Marianna Janion
 • dr hab. med. Monika Komar prof. UJ
 • prof. dr hab. med. Maria Krzemińska-Pakuła
 • prof. dr hab. med. Tomasz Kukulski
 • prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski
 • prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec
 • prof. dr hab. med. Maria Olszowska
 • prof. dr hab. med. Piotr Pieniążek
 • prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak
 • dr hab. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk prof. UJ
 • prof. dr hab. med. Piotr Szymański
 • prof. dr hab. med. Wiesława Tracz
 • prof. dr hab. med. Olga Trojnarska