Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zarząd Asocjacji

 

Przewodniczący: 

prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Przewodniczący-Elekt: 

prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

Poprzedni Przewodniczący: 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Sekretarz: 

dr n. med. Maciej Stąpór

Skarbnik: 

dr hab. n. med. Monika Komar prof. UJ

Członkowie Zarządu:  

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
dr hab. n. med. Piotr Ścisło


Komisja Rewizyjna: 

PRZEWODNICZĄCA:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec


prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska

dr n. med. Danuta Sorysz