Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Historia Asocjacji

 

Sekcja Wad Serca powstała w 2001 roku z inicjatywy prof. Ireny Rawczyńskiej-Englert.
Zmiana nazwy Sekcji Wad Serca na Sekcję Wad Zastawkowych Serca nastąpiła w 2012 roku.
W 2022 roku decyzją Zarządu i Członków Sekcja została przekształcona w Asocjację.


DOTYCHCZASOWI PRZEWODNICZĄCY SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA PTK

 • prof. dr hab. med. Irena Rawczyńska-Englert (2001 – 2004)
 • prof. dr hab. med. Wiesława Tracz (2004 – 2007 i 2007 – 2009)
 • dr hab. med. Maria Olszowska (2009 – 2011)
 • dr hab. med. Tomasz Kukulski (2011 – 2013)
 • dr hab. med. Piotr Szymański (2013 – 2015)
 • dr hab. med. Monika Komar (2015 – 2017)
 • prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec (2017 – 2019)
 • prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak (2019 – 2021)
 • prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki (2021 – 2023)


KONFERENCJE ASOCJACJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA PTK

 • I Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK i II Warszawskie Zimowe Warsztaty Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych, Warszawa, 13 i 14 stycznia 2023 r. (T. Hryniewiecki, P. Leszek).


KONFERENCJE SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA PTK

 • I Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Katowice, 9 czerwiec 2012 r. (T. Kukulski)
 • II Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Wisła, 5-6.04.2013 r. (T. Kukulski)
 • III Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Warszawa, 4.10.2014 r. (P. Szymański)
 • IV Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Warszawa, 2015 r. (P. Szymański)
 • V Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Kraków, 23.04.2016 r. (M. Komar)
 • VI Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Kraków, 22.04.2017 r. (M. Komar)
 • VII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Katowice, 10.03.2018 r. (K. Mizia-Stec)
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Katowice, 30.03.2019 r. (K. Mizia-Stec)
 • IX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Szczecin, 3.10.2020 r. (E. Płońska-Gościniak)
 • X Jubileuszowa Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK, Szczecin, 4.09.2021 r. (E. Płońska-Gościniak)


KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ WAD SERCA

 • Międzynarodowy Kongres Wad Zastawkowych Serca, Kraków, 8-10 maja 2003 r. (W. Tracz)
 • Konferencja Naukowa Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Kraków, 19 maja 2007 r. (M. Olszowska, W. Tracz)
 • Wiosenna Konferencja PTK, Kraków, 4-6 czerwca 2007 r. (M. Olszowska, W. Tracz)
 • I Zimowe Warsztaty Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych, Warszawa, 15.01.2022 r. (T. Hryniewiecki, P. Leszek)
KADENCJA 2001-2004
Sekcja Wad Serca
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Irena Rawczyńska Englert (Warszawa)
Z-ca przewodniczącej:
prof. dr hab. med. Wiesława Tracz
Sekretarz:
dr med. Tomasz Hryniewiecki
Skarbnik:
prof. dr hab. med. Maria Krzemińska-Pakuła
Członkowie:
prof. dr hab. med. Maria Krzemińska-Pakuła
prof. dr hab. med. Andrzej Biderman
KADENCJA 2004-2007
Sekcja Wad Serca
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Wiesława Tracz
Z-ca przewodniczącej:
dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki
Sekretarz:
dr med. Marta Olszowska
Skarbnik:
dr med. Anna Turska-Kmieć
Członkowie:
prof. dr hab. med. Irena Rawczyńska-Englert
prof. dr hab. med. Marian Zembala
dr hab. med. Marcin Demkow
dr med. Olga Trojnarska
KADENCJA 2007-2009
Sekcja Wad Serca
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Wiesława Tracz
Z-ca przewodniczącej:
dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki
Sekretarz:
dr med. Marta Olszowska
Skarbnik:
dr med. Anna Turska-Kmieć
Członkowie:
prof. dr hab. med. Irena Rawczyńska-Englert
prof. dr hab. med. Marian Zembala
dr hab. med. Marcin Demkow
dr med. Olga Trojnarska
KADENCJA 2009-2011
Sekcja Wad Serca
Przewodniczący:
dr hab. med. Maria Olszowska
Z-ca przewodniczącej:
dr hab. med. Olga Trojnarska
Sekretarz:
dr med. Agata Leśniak-Sobelga
Skarbnik:
dr med. Anna Turska-Kmieć
Członkowie:
prof. dr hab. med. Wiesława Tracz
prof. dr hab. med. Marian Zembala
prof. dr hab. med. Edyta Płońska -Gościniak
prof. dr hab. med. Marianna Janion
KADENCJA 2011-2013
Sekcja Wad Zastawkowych Serca (zmiana nazwy 10.01.12)
Przewodniczący:
dr hab. med. Tomasz Kukulski
Przewodniczący-Elekt:
dr med. Wojciech Płazak
Poprzedni Przewodniczący:
dr hab.med. Maria Olszowska
Sekretarz:
dr med. Mariola Szulik
Skarbnik:
dr med. Monika Komar
Członkowie:
prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka
dr hab.med. Olga Trojnarska
dr med. Agata Leśniak-Sobelga
dr med. Andrzej Gackowski
Komisja Rewizyjna:
dr hab. med. prof. nadzw. Jacek Lelakowski
dr hab. med. Piotr Pieniążek
dr med. Piotr Chodór
KADENCJA 2013-2015
Sekcja Wad Zastawkowych Serca
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Piotr Szymański prof. nadzw. IK
Przewodniczący-Elekt:
dr n. med. Monika Komar
Poprzedni Przewodniczący:
dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
Sekretarz:
lek. med. Małgorzata Miłkowska
Skarbnik:
dr n. med. Beata Zaborska
Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
dr n. med. Piotr Pysz
Komisja Rewizyjna:
dr n. med. Marek Maciejewski
dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
KADENCJA 2015-2017
Sekcja Wad Zastawkowych Serca
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Monika Komar
Przewodniczący-Elekt:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Poprzedni Przewodniczący:
dr hab. n. med. Piotr Szymański prof. nadzw. IK
Sekretarz:
dr n. med. Bartosz Sobień
Skarbnik:
dr n. med. Piotr Pysz
Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
dr n. med. Janusz Bąk
Komisja Rewizyjna:
dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
dr hab. n. med. Katarzyna Piestrzeniewicz
dr n. med. Danuta Sorysz
KADENCJA 2017-2019
Sekcja Wad Zastawkowych Serca
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Przewodniczący-Elekt:
prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
Poprzedni Przewodniczący:
dr hab. n. med. Monika Komar
Sekretarz:
dr n. med. Maciej Wybraniec
Skarbnik:
dr n. med. Adrianna Berger-Kucza
Członkowie:
dr n. med. Janusz Bąk
dr n. med. Bartosz Sobień
dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK
prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
dr hab. n. med. Katarzyna Piestrzeniewicz
dr n. med. Danuta Sorysz
KADENCJA 2019-2021
Sekcja Wad Zastawkowych Serca
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
Przewodniczący-Elekt:
dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK
Poprzedni Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Sekretarz:
dr n. med. Piotr Pysz
Skarbnik:
dr n. med. Adrianna Berger-Kucza
Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk, prof. UJ
Komisja Rewizyjna:
dr hab. n. med. Monika Komar, prof. UJ
dr n. med. Danuta Sorysz
dr n. med. Janusz Bąk
KADENCJA 2021-2023
Asocjacja Wad Zastawkowych Serca
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki
Przewodniczący-Elekt:
prof. dr hab. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Poprzedni Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak
Sekretarz:
dr n. med. Patrycjusz Stokłosa
Skarbnik:
dr hab. n. med. Monika Komar prof. UJ
Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
dr n. med. Danuta Sorysz