Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Klub Przewodniczących
Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK

 

Klub Przewodniczących Asocjacji Wad Zastawkowych Serca został powołany i zatwierdzony w dniu 26.09.2019 przez Zarząd Asocjacji Wad Zastawkowych Serca. Klub pełni rolę honorową i ekspercką. W skład Klubu wchodzi aktualny i byli Przewodniczący Asocjacji Wad Zastawkowych Serca. Członkowie Klubu mają wolny wstęp na Konferencję Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK.

Członkowie Klubu (kolejność wg kadencji) 
 
  • prof. dr hab. med. Irena Rawczyńska-Englert
  • prof. dr hab. med. Wiesława Tracz
  • prof. dr hab. med. Maria Olszowska
  • prof. dr hab. med. Tomasz Kukulski
  • prof. dr hab. med. Piotr Szymański
  • dr hab. med. Monika Komar prof. UJ
  • prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec
  • prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak
  • prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki